Naša folklórna skupina


Vznikla v roku 1969. Začínala ako spevácka skupina a postupne sa pridali aj tanečníci.

Počas celej doby trvania folklórnej skupiny, účinkovali a účinkujú na mnohých slávnostiach, ale aj významných festivaloch.

Získavali a získavajú ocenenia za spev aj tanec. Od roku 1993 sa celá skupina, ale hlavne speváčky zúčastňujú regionálnych súťaží.